COFRADÍA DE

PESCADORES

DE VIGO

Avisos

Xornada de información axudas GALP e sensibilización medioambiental (Baiona)

Destinado a: xente do mar, emprendedores en actividades vinculadas ao mar, sectores auxiliares da pesca, asociación e público en xeral.

Día: 28 de abril de 2017. Hora: 19 horas. Lugar: Museo da Navegación. Ventura Misa, 17 - Baiona