COFRADÍA DE

PESCADORES

DE VIGO

Documentación

Documentación

Documentación

Estatutos

Resolución do 16 de xullo de 2004, da Dirección Xeral de Innovación e Desenvolvemento Pesqueiro, pola que se acorda ratificar a adaptación dos estatutos da Confraría de Pescadores San Francisco de Vigo, inscribila no Rexistro de Confrarías e das súas Federacións e ordenar a súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

La Cofradía de Vigo tras el proceso de revisión y aprobación de sus estatutos para adaptarlos a la nueva normativa, pone a disposición de los socios, socias y público en general los nuevos Estatutos de la Cofradía.

Estatutos de la Cofradía de Pescadores "San Francisco" de Vigo

Cuentas anuales

Cuentas generales 2018

Presupuestos 2020