COFRADÍA DE

PESCADORES

DE VIGO

Avisos

Oferta de traballo Vixilante

CONVOCATORIA: 1 PRAZA DE VIXILANTE NA COFRADÍA DE PESCADORES DE VIGO

FUNCIÓNS:

 • Control do furtivismo
 • Protección e vixilancia da zona marítimo-terrestre
 • Inspección a pescadoras e mariscadores
 • Previr e impedir calquera tipo de falta ou delito na zona costeira dentro do ámbito de explotación da Cofradía de Pescadores de Vigo
 • Colaboración directa coas forzas e corpos de seguridade

VALORARÁSE

 • Titulación Garda rural de Campo, con habilitación de Gardapesca marítimo
 • Posibilidade de contrato de formación
 • Titulación para o manexo e despacho de embarcacións
 • Formación ambiental
 • Flexibilidade horaria
 • Carné de conducir

 

Convocatoria