COFRADÍA DE

PESCADORES

DE VIGO

Documentación

Documentación

Documentación

Estatutos

Estatutos da Confraría de Pescadores "San Francisco" de Vigo

Resolución do 16 de xullo de 2004, da Dirección Xeral de Innovación e Desenvolvemento Pesqueiro, pola que se acorda ratificar a adaptación dos estatutos da Confraría de Pescadores San Francisco de Vigo, inscribila no Rexistro de Confrarías e das súas Federacións e ordenar a súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

A Confraría de Vigo empezou o proceso de revisión e aprobación de seus estatutos para adaptalos a nova normativa, polo que poñemos a disposición dos socios o borrador dos Estatutos para a súa consulta e aportación de comentarios.

Estatutos da Cofradía de Pescadores "San Francisco" de Vigo - BORRADOR 2017

Contas anuais

Contas xerais 2018

Orzamentos 2020

Contas anuais 2019