COFRADÍA DE

PESCADORES

DE VIGO

Novas

Axudas da Deputación de Pontevedra as confrarías de pescadores

A Deputación de Pontevedra ven de aprobar axudas por un valor total de 200.000 euros as confrarías de pescadores da provincia de Pontevedra para novas inversions e persoal.

Este é o primeiro ano que as axudas contan con duas liñas distintas de aportación económica. No caso da Confraría de Pescadores de Vigo vai recibir 3.948 euros para a inversions e 4.065 euros para gastos de persoal.