COFRADÍA DE

PESCADORES

DE VIGO

Proxectos

Proxectos

XESTIÓN E CONSERVACIÓN DOS RECURSOS E DA BIODIVERSIDADE MARIÑA 2020-2021

proxecto de "Xestión e conservación dos recursos a da biodiversidade mariña no ámbito de explotación da Confraría de Pescadores de Vigo", está orientado a contribuír a protección e recuperación da biodiversidade mariña a través dunha mellor xestión e conservación dos recursos mariños e dos seus ecosistemas, así como ao fomento da sensibilización ambiental.

Seguir lendo

Xestión e Conservación dos Recursos e da Biodiversidade Mariña 2019-2020

O proxecto de "Xestión e conservación dos recursos a da biodiversidade mariña no ámbito de explotación da Confraría de Pescadores de Vigo", está orientado a contribuír a protección e recuperación da biodiversidade mariña a través dunha mellor xestión e conservación dos recursos mariños e dos seus ecosistemas, así como ao fomento da sensibilización ambiental.

Seguir lendo

PLAN DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES ENTRE MULLERES E HOMES

O pasado 8 de outubro de 2019, a Xunta Xeral da Confraría de Pescadores de Vigo asinou o seu Compromiso co Plan de Igualdade de Oportunidades entre Mulleres e Homes. Ábrese unha nova etapa na Confraría, onde traballaremos dende e para a igualdade. Entre todas e todos, podemos facer visible o traballo das mulleres no sector do mar, e a Confraría de Pescadores de Vigo comeza o camiño cara á igualdade. Podes descargar a Proposta de Traballo do Plan de Igualdade, así como o documento de Compromiso co Igualdade, os dous en formato PDF.

PLAN DE IGUALDADE (PROPOSTA DE TRABALLO)

COMPROMISO COA IGUALDADE

Restauración da biodiversidade do banco marisqueiro de Areiño 2019-2020

O proxecto de “Restauración da biodiversidade no banco marisqueiro de Areiña”, na praia de A Guía (Vigo), ten por obxecto recuperar hábitats mariños e costeiros en favor de poboacións de especies de interese marisqueiro, contribuíndo a unha mellor xestión dos recursos biolóxicos mariños.

O principal obxectivo é a conservación e restauración da biodiversidade e dos ecosistemas mariños no marco de actividades marisqueiras sustentables.

As actividades que se pretenden realizar son a recollida de lixos, remoción do substrato e a repoboación cunha especie autóctona. Estas actuacións están destinadas ao mantemento e mellora da biodiversidade e dos servizos ecosistémicos e a operacións que contribúan a unha mellor xestión dos recursos mariños vivos.

Unha vez rematadas as actuacións previstas no proxecto acadamos un alto grao de consecución dos obxectivos. O obxectivo xeral do mesmo vaise cumprir, recuperando a poboación de ameixa babosa nunha parte do banco marisqueiro de Areiña, mediante a consecución dos seguintes obxectivos específicos:

1. Descompactación e mellora das condicións físicas e químicas do sedimento.
2. Redución da contaminación por lixos antropoxénicos. 
3. Conservación das especies de moluscos bivalvos autóctonas, mediante sementeira con ameixa babosa procedente de criadeiro.
4. Contribución a mellora do emprego e das condicións laborais do marisqueo. A restauración do banco e o aporte de semente vai contribuír a mellora do emprego dos mariscadores participantes no plan.

PROXECTO DE RESTAURACIÓN DO BANCO MARISQUEIRO DE AREIÑA (PE209B-2019-014)

  • Data de inicio: 01/06/2019
  • Data de finalización: 30/06/2020
  • Importe da subvención: 3.600 euros

PROGRAMA OPERATIVO FEMP 2014-2020 - Proxecto financiado polo FEMP nun 75%

Máis información sobre os proxectos colectivos do FEMP 

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4