COFRADÍA DE

PESCADORES

DE VIGO

Proxectos

Xestión e Conservación dos Recursos e da Biodiversidade Mariña 2018

O proxecto de "Xestión e conservación dos recursos a da biodiversidade mariña no ámbito de explotación da Confraría de Pescadores de Vigo", está orientado a contribuír a protección e recuperación da biodiversidade mariña a través dunha mellor xestión e conservación dos recursos mariños e dos seus ecosistemas, así como ao fomento da sensibilización ambiental.

Seguir lendo

Equipamento Lonxa de Canido

A Consellería do mar concedeu a Confraría de Pescadores de Vigo unha axuda ao proxecto colectivo "Equipamento da Lonxa de Canido" para a modernización das infraestruturas dos portos pesqueiros, lugares de desembarques e das lonxas, que melloren as condicións de traballo e a seguridade das persoas.

A Orde do 19 de decembro de 2017, establece as bases reguladoras xerais e a convocatoria para o ano 2018 para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas para proxectos colectivos, financiados polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), para a modernización das infraestruturas dos portos pesqueiros, lugares de desembarque e das lonxas, que melloren as condicións de traballo e a seguridade das persoas, tramitadas como expediente anticipado de gasto.

Mediante esta axuda vaise dotar os socios da Confraría de Vigo dunha transpaleta manual para o movemento de caixas e mercadorías na Lonxa de Canido. Este proxecto vai mellorar o equipamento destinado á operatividade do porto pesqueiro relacionado coa descarga da pesca e movemento de cargas dentro do porto e na lonxa.

PROXECTO COLECTIVO EQUIPAMENTO DA LONXA DE CANIDO (PE209D/32-18)

  • Data de inicio: 15/02/2018
  • Data de finalización: 30/09/2018
  • Importe da subvención: 470 euros

PROGRAMA OPERATIVO FEMP 2014-2020 - Proxecto financiado polo FEMP nun 75%

Máis información sobre os proxectos colectivos do FEMP 

 

Acción de investigación sobre a navalla na Ría de Vigo

A Confraría de Pescadores de Vigo vai colaborar co Centro de Investigacións Mariña (CIMA) e a Estación de Ciencias mariñas de Toralla (ECIMAT) na investigación que ten por obxecto estudo da variabilidade espacial do ciclo reprodutivo da navalla na Ría de Vigo e a súa aplicación a xestión pesqueira.

Seguir lendo

Xestión e Conservación dos Recursos e da Biodiversidade Mariña

O proxecto de "Xestión e conservación dos recursos a da biodiversidade mariña no ámbito de explotación da Confraría de Pescadores de Vigo", está orientado a contribuír a protección e recuperación da biodiversidade mariña a través dunha mellor xestión e conservación dos recursos mariños e dos seus ecosistemas, así como ao fomento da sensibilización ambiental.

Seguir lendo

Mellora na gobernanza da xestión pesqueira atresanal no P.N. Illas Atlánticas

A confraría de Vigo particpa no proxecto "Mellora na gobernanza da xestión pesqueira artesanal no ámbito do P.N. Illas Atlánticas", liderado pola Confraría de Cangas e subvencionado pola Consellería do Mar e o FEMP, ao abeiro das Estratexías de desenvolvemento Local Particpativo.

O proxecto busca o fortalecemento da pesca a pequena escala e empoderamento na gobernanza das súas actividades pesqueiras aos pescadores tradicionais a través do traballo de elaboración dun documento de diagnose que recolla a dependencia socioeconómica das confrarías dos GALPs da Ría de Arousa, Ría de Pontevedra e Ría de Vigo – A Guarda, no ámbito das augas do P.N. Illas Atlánticas e as medidas de xestión pesqueira propostas por estas entidades.

Máis información sobre este proxecto

 

  • 1
  • 2