COFRADÍA DE

PESCADORES

DE VIGO

Proxectos

Proxectos

Equipamento Lonxa de Canido

A Consellería do mar concedeu a Confraría de Pescadores de Vigo unha axuda ao proxecto colectivo "Equipamento da Lonxa de Canido" para a modernización das infraestruturas dos portos pesqueiros, lugares de desembarques e das lonxas, que melloren as condicións de traballo e a seguridade das persoas.

Seguir lendo

Acción de investigación sobre a navalla na Ría de Vigo

A Confraría de Pescadores de Vigo vai colaborar co Centro de Investigacións Mariña (CIMA) e a Estación de Ciencias mariñas de Toralla (ECIMAT) na investigación que ten por obxecto estudo da variabilidade espacial do ciclo reprodutivo da navalla na Ría de Vigo e a súa aplicación a xestión pesqueira.

Seguir lendo

Xestión e Conservación dos Recursos e da Biodiversidade Mariña

O proxecto de "Xestión e conservación dos recursos a da biodiversidade mariña no ámbito de explotación da Confraría de Pescadores de Vigo", está orientado a contribuír a protección e recuperación da biodiversidade mariña a través dunha mellor xestión e conservación dos recursos mariños e dos seus ecosistemas, así como ao fomento da sensibilización ambiental.

Seguir lendo

Mellora na gobernanza da xestión pesqueira atresanal no P.N. Illas Atlánticas

A confraría de Vigo particpa no proxecto "Mellora na gobernanza da xestión pesqueira artesanal no ámbito do P.N. Illas Atlánticas", liderado pola Confraría de Cangas e subvencionado pola Consellería do Mar e o FEMP, ao abeiro das Estratexías de desenvolvemento Local Particpativo.

O proxecto busca o fortalecemento da pesca a pequena escala e empoderamento na gobernanza das súas actividades pesqueiras aos pescadores tradicionais a través do traballo de elaboración dun documento de diagnose que recolla a dependencia socioeconómica das confrarías dos GALPs da Ría de Arousa, Ría de Pontevedra e Ría de Vigo – A Guarda, no ámbito das augas do P.N. Illas Atlánticas e as medidas de xestión pesqueira propostas por estas entidades.

Máis información sobre este proxecto

 

Xestión Integral no ámbito de explotación da confraría

O proxecto de Xestión integral no ámbito de explotación da Confraría de Pescadores de Vigo, está orientado a contribuír a unha mellor coxestión dos recursos e hábitats costeiros de importancia para a produción e reprodución dos organismos mariños dun modo responsable, equilibrado, sustentable e competitivo, que permita mellorar as condicións de vida e traballo, a formación permanente das persoas que se dedican a esta actividade e que contribúan á conservación do medio mariño e da biodiversidade das súas especies.

Seguir lendo

  • 1
  • 2
  • 3