COFRADÍA DE

PESCADORES

DE VIGO

Marisqueo

Marisqueo

Marisqueo

Enténdese por marisqueo o exercicio da actividade extractiva, desenvolvida a pé ou desde embarcación, na zona marítima ou marítimo-terrestre dirixida de modo exclusivo e con artes selectivas e específicas á captura dunha ou varias especies de moluscos, crustáceos, tunicados, equinodermos e outros invertebrados mariños, con fins de comercialización.

A Confraría de Vigo ten o seu propio plan de xestión para o marisqueo a pé e ademais participa no plan de xestión para o marisqueo desde embarcación en conxunto co resto de confrarías e entidades da Ría de Vigo.