COFRADÍA DE

PESCADORES

DE VIGO

Plans de xestión

Plans de xestión

Plans de xestión

Os plans de xestión son a ferramenta básica para a explotación sustentable e a conservación dos recursos mariños, que integran aspectos biolóxicos, sociais e económicos.

Plans de xestión da Confraría de Vigo

A Confraría de Pescadores de Vigo conta cos seguintes plans de xestión específicos para a explotación de recursos mariños na Ría de Vigo:

Ademais a Confraría de Vigo participa no plan de marisqueo dende embarcación, a través da Asociación de Marisqueo a Flote da Ría de Vigo. 

Os plans de xestión son aprobados anualmente pola Consellería do Mar, mediante a Orde que aproba o plan xeral de explotación marisqueira. O resumo dos plans están publicados para consulta pública na web de pescadegalicia.

Plans de Xestión de Galicia

Plan Xeral de Explotación Marisqueira

Plans Experimentais por Artes de Pesca

Plans Experimentais por Especies

Plans de Xestión Estatais