COFRADÍA DE

PESCADORES

DE VIGO

Vedas

Vedas

Vedas

Os periodos autorizados de extracción das distintas especies son publicadas anualmente no plan xeral de explotación marisqueira, salvo aquellas especies ou artes que están reguladas por un plan de xestión especifico.

Períodos autorizados para el 2017

Crustáceos (Plan xeral de explotación marisqueira)

 Especie  Períodos autorizados
 Nécora (Necora púber)  Do 1 ao 5 de xaneiro
 Do 1 de xullo ao 31 de decembro
 Lumbrigante (Homarus gammarus)  Do 1 de xaneiro ao 31 de marzo
 Do 1 de xullo ao 31 de decembro
 Lagosta (Palinurus elephas)  Do 1 de xaneiro ao 30 de setembro
 Santiaguiño (Scyllarus arctus)  Do 1 ao 5 de xaneiro
 Do 1 de outubro ao 31 de decembro
 Cangrexo (Carcinus maenas)  Todo o ano
 Conguito (Macropipus corrugatus)  Todo o ano
 Patulate (Macropipus depurador)  Todo o ano

 Outras especies e artes (plans de xestión específicos)

 Especie / Arte  Períodos autorizados
 Anguía (Anguilla anguilla) - RÍA DE VIGO  Do 1 de febreiro ao 31 de outubro
 TRASMALLOS - RÍA DE VIGO  Do 1 de febrero ao 30 de xuño
 BOLICHE  Do 1 de xullo ao 31 de outubro
 Sardiña (Sardina piulchardus) - XEITO  VEDA do 1 de novembro ao 31 de decembro
 Polbo (Octopus vulgaris)  VEDA do 19 de maio o 3 de xullo
 Centola (Maja squinado) e Boi (Cancer pagurus) - PROVINCIA DE PONTEVEDRA  VEDA do de 17 de xuño o 12 de novembro
  Choco (Sepia officinalis) - RÍA DE VIGO por dentro do ANEXO III  VEDA do 1 de agosto ao 31 de outubro