COFRADÍA DE

PESCADORES

DE VIGO

Comercialización

Comercialización

Comercialización

A Confraría de Vigo encárgase da primeira venda e distribución dos produtos do mar extraídos polos seus asociados mediante poxa en lonxa ou ben directamente a empresas intermediarias, tanto maioristas como minoristas, mediante acordos de venda.

Os produtos comercializados a través da Confraría son garantía de pesca artesanal, sustentable e responsable co medio ambiente, de orixe galega e coa máxima calidade e frescura.

Os principais puntos de venda son a Lonxa de Vigo e a Lonxa de Canido. A Lonxa de Canido (Vigo) está xestionada directamente pola Confraría, mentres que as distintas lonxas do Porto de Vigo son responsabilidade da Autoridade portuaria de Vigo.

Especies

  • Ameixa fina
  • Ameixa babosa
  • Ameixa rubia
  • Ameixa xaponesa
  • Navalla
  • Ourizo
  • Anémone
  • Holoturia ou pepino de mar
  • Polvo