COFRADÍA DE

PESCADORES

DE VIGO

Lonxa de Canido

Lonxa de Canido

Lonxa de Canido

No porto de Canido (Vigo) atópase a lonxa que xestiona directamente a Confraría e que ademais serve de punto de descarga e control das capturas realizadas na zona. A lonxa está autorizada para o mercado e poxa de peixes, crustáceos, moluscos e derivados.

Está dotada con sistema de pesada, rexistro informatizado e cámara frigorífica para a almacenaxe de xeo e produtos frescos, ademais de contar con todo o equipamento necesario para a súa actividade diaria.

Unha vez descargadas as capturas do día, son vendidas directamente na lonxa de Canido ou transportadas en condicións isotermas ao porto de Vigo para a súa comercialización.