COFRADÍA DE

PESCADORES

DE VIGO

Pantalán

A Confraría de Pescadores de Vigo posúe concesión da Autoridade portuaria de Vigo para ocupación de superficie de dominio público portuario na zona de Bouzas (Vigo).

O pantalán está situado na ensenada de Alcabre-Bouzas. Está formado por dous pantaláns paralelos a escollera e catro brazos con sus fingers. Conta con 70 prazas de amarre, dispoñibles tanto para embarcacións de pesca profesionais como para barcos de recreo.

As instalacións están provistas de tódolos servizos básicos, como auga, electricidade e video vixilancia. Os usuarios poderán desfrutar dunha ubicación privilexiada para o amarre das embarcacións de ata 12 metros de eslora.